مجموعه آزمون‌‌های ارزشیابی مستمر

 بهترین محصول برای ارزیابی دانش‌آموزان 

شامل 8 دوره آزمون ماهانه طراحی شده

توسط مولفان و معلمان مجرب دوره دبستان

بودجه بندی محصول هر پایه که به همراه نمونه مهرماه ارائه می‌گردد

همراه با ارائه نمونه کارنامه توصیفی

طراحی زیبا و چاپ 4 رنگ