افتخارات انتشارات سرمشق

%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c


ـانتشارات سرمشق در سال گذشته برای چند محصول خود موفق به دریافت تاییدیه از سازمان بهزیستی کل کشور گردید..

ادامه مطلب
taedeye-amuzesho-parvaresh


ـ انتشار بیش از 50 عنوان کتاب دارای تاییدیه آموزش و پرورش (سال 1388-1396).
ادامه مطلب
tandis1


ـ کسب عنوان غرفه برتر ناشران حوزه آموزشی درسی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (سال1396).

ادامه مطلب
namayeshgah-ketab


ـ حضور مستمر در پانزده دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (سال 1382-1396).

ادامه مطلب
winker2


ـ استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده برای نخستین بار در کتاب آموزشی ریاضی دبستان (سال 1395).
ادامه مطلب
majara11


ـ درج نام کتاب برگزیده "ماجراهای خواندنی" در پایان کتاب فارسی اول دبستان به عنوان کتابی مناسب جهت تقویت خواندن و نوشتن (سال 1388-1396).

ادامه مطلب
maharat


ـ دریافت عنوان کتاب برگزیده برای کتاب مهارت‌های زندگی در سیزدهمین جشنواره آموزشی تربیتی رشد و دریافت لوح (سال 1395).

ادامه مطلب
%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85


ـ کسب عنوان کتاب مناسب در چرخه کارشناسی و متخصصان آموزش و پرورش برای "مجموعه کتاب‌های من خواندن را دوست دارم" (سال 1395).

ادامه مطلب
%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%81


ـ افتخار همکاری با یونیسف
ادامه مطلب