جشنواره هدایای مشترکین سرمشق

برندگان سفر خانوادگی به جزیره زیبای کیش سال تحصیلی 97-96

البرز/ کرج

خانم رسولیان / دبستان غیرانتفاعی پسرانه هدف

آذربایجان شرقی/ تبریز

خانم روحانی / دبستان دولتی پسرانه مسنن طباطبایی

بوشهر/ گناوه

آقای عبداله نژاد / دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت امیر (ع)

خوزستان/ آبادان

خانم نبوتی / مهدکودک خورشید

کرمان/ کرمان

آقای رستگاری / دبستان غیرانتفاعی پسرانه علامه مجلسی

کرمانشاه/ کرمانشاه

خانم فروغی / پیش دبستانی نخبه سازان

گلستان / آزادشهر

آقای میرحسینی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه افق

برندگان تبلت سال تحصیلی 97-96

آذربایجان غربی / نقده

خانم میرزایی / دبستان غیرانتفاعی دخترانه هم نوا

آذربایجان غربی / میاندوآب

آقای مرادی / دبستان پسرانه شاهد

تهران / تهران

آقای فتاح / دبستان غیرانتفاعی پسرانه فرهنگ

سیستان و بلوچستان / چابهار

خانم کرمی / دبستان غیرانتفاعی دخترانه پیام زهرا

سیستان و بلوچستان / زابل

خانم افشاری / دبستان غیرانتفاعی دخترانه یگانه

قزوین / قزوین

خانم صمغ آبادی / دبستان غیرانتفاعی دخترانه گل نرگس

خوزستان / خرمشهر

خانم ملاطفت / دبستان غیرانتفاعی دخترانه محدثه

سمنان / سمنان

خانم بیرقی / دبستان دولتی دخترانه آزادگان

فارس / جهرم

خانم طلوعی نژاد / پیش دبستانی نورالهدی

کردستان / سنندج

خانم مکرونی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه دانشور

کرمان / عنبرآباد

خانم خواجه / دبستان دولتی دخترانه حضرت رقیه (س)

کرمان / کرمان

خانم تاج الدینی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه مهر

گیلان / ماسال

خانم محبی / پیش دبستانی غنچه های دانش

لرستان / خرم آباد

خانم قمریان / مهدکودک باران

لرستان / کوهدشت

خانم فیاض بخش / دبستان غیرانتفاعی دخترانه بهشت کودک

مازندران / بابلسر

آقای جباری / پیش دبستانی دارالقرآن

مازندران / بابل

خانم راشد/ دبستان دولتی دخترانه ام البنین

مرکزی / ساوه

آآقای واثقی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه امید ایران

مرکزی / اراک

آقای رفیعی / دبستان دولتی پسرانه آیت اله غفاری

مرکزی / خمین

آقای محمودی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه آتیه سازان

مرکزی / خمین

خانم رحمتی / مهدکودک دشت شاپرکها

همدان / همدان

خانم لشکری / مهدکودک آیندگان

همدان / لاله جین

خانم سهرابی / پیش دبستانی دارالقرآن آقا صاحب الزمان (عج)

همدان / نهاوند

آقای نظرپور / دبستان غیرانتفاعی پسرانه استادان

یزد/ یزد

خانم ملاعباسی / دبستان غیراتفاعی دخترانه فاطمه الزهرا(س)

برندگان کارت هدیه به مبلغ 2,000,000 ریال سال تحصیلی 97-96

اردبیل / پارس آباد

آقای شوقی / مجتمع آموزشی غیرانتفاعی عترت

البرز / کرج

خانم زمردیان / دبستان غیرانتفاعی دخترانه صالحین2

البرز/ کرج

آقای گودرزی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه نبوت

البرز/ کرج

خانم علی میرزایی / دبستان غیرانتفاعی دخترانه آتیه

آذربایجان شرقی / مراغه

آقای چکانی آذر/ دبستان غیرانتفاعی پسرانه تربیت

آذربایجان غربی / ارومیه

خانم فاطمی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه استاد شهریار

آذربایجان غربی / مهاباد

آقای حیدری / دبستان غیرانتفاعی پسرانه ساوجبلاغ

آذربایجان غربی / ارومیه

خانم شجاعی / دبستان غیرانتفاعی دخترانه ارمغان

تهران / تهران

خانم خدامی / مهدکودک سرای محله شاهین

تهران / تهران 

خانم ذوالقدر/ دبستان غیرانتفاعی پسرانه صاحب الزمان (عج)

تهران / تهران

خانم یکتا / مهدکودک ماهین

تهران/ دماوند

آقای رجبی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه میلاد نور

چهارمحال و بختیاری / شهرکرد

آقای فروزنده / دبستان غیرانتفاعی پسرانه دکتر حسابی

خراسان رضوی / مشهد

آقای خاکسار / دبستان دولتی پسرانه مسلم ابن عقیل

خوزستان / شوشتر

خانم محمدی / دبستان دولتی دخترانه آسیه

خوزستان / خرمشهر

خانم ملاطفت / دبستان غیرانتفاعی دخترانه محدثه

سمنان / سمنان

خانم بیرقی / دبستان دولتی دخترانه آزادگان

سیستان و بلوچستان/ زهک 

آقای صباغی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه شهید خداداد صباغی

فارس / جهرم

خانم طلوعی نژاد / پیش دبستانی نورالهدی

کردستان / سنندج

خانم مکرونی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه دانشور

کرمان / عنبرآباد

خانم خواجه / دبستان دولتی دخترانه حضرت رقیه (س)

کرمان / کرمان

خانم تاج الدینی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه مهر

گیلان / ماسال

خانم محبی / پیش دبستانی غنچه های دانش

لرستان / خرم آباد

خانم قمریان / مهدکودک باران

لرستان / کوهدشت

خانم فیاض بخش / دبستان غیرانتفاعی دخترانه بهشت کودک

مازندران / بابلسر

آقای جباری / پیش دبستانی دارالقرآن

مازندران / بابل

خانم راشد/ دبستان دولتی دخترانه ام البنین

مرکزی / ساوه

آآقای واثقی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه امید ایران

مرکزی / اراک

آقای رفیعی / دبستان دولتی پسرانه آیت اله غفاری

مرکزی / خمین

آقای محمودی / دبستان غیرانتفاعی پسرانه آتیه سازان

مرکزی / خمین

خانم رحمتی / مهدکودک دشت شاپرکها

همدان / همدان

خانم لشکری / مهدکودک آیندگان

همدان / لاله جین

خانم سهرابی / پیش دبستانی دارالقرآن آقا صاحب الزمان (عج)

همدان / نهاوند

آقای نظرپور / دبستان غیرانتفاعی پسرانه استادان

یزد/ یزد

خانم ملاعباسی / دبستان غیراتفاعی دخترانه فاطمه الزهرا(س)