اسامی برندگان جشنواره هدایای مشترکین فعال سرمشق سال تحصیلی 1401-1401

برندگان 10 کارت هدیه 50 میلیون ریالی سال تحصیلی 1402-1401

خوزستان

“سرکار خانم هادیان” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه سما”

کرمان

 “سرکار خانم جباری ” از” دبستان غیرانتفاعی محمد رسول الله (ص) “

هرمزگان

“سرکار خانم مجیدی” از “دبستان دولتی دخترانه سمیه”

تهران

“سرکار خانم تشکری” از “دبستان غیرانتفاعی اندیشه سبز “

 آذربایجان شرقی

“سرکار خانم احمدی” از “دبستان غیرانتفاعی فروزان “

خراسان شمالی

“سرکار خانم حسنی” از “دبستان غیرانتفاعی مهر و ماه”

تهران

 “جناب آقای علی عباسی” از” دبستان غیرانتفاعی صراط “

مرکزی

“جناب آقای زمانی” از “دبستان غیرانتفاعی سما”

اصفهان

“جناب آقای قاسمی” از “ددبستان غیرانتفاعی پسرانه کوهستانی “

اصفهان

“سرکار خانم زهرا چنگیز” از “دبستان غیرانتفاعی آوای مهر “

برندگان 10 کارت هدیه 20 میلیون ریالی سال تحصیلی 1402-1401

آذربایجان غربی

“سرکار خانم پریوش فاطمی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه استاد شهریار”

تهران

 “دبستان غیرانتفاعی حدیث و ریحانه (دارالقرآن ح م والکتاب المبین “

کرمانشاه 

“جناب آقای حسین شریفی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما”

کرمان

“سرکار خانم جبال بارزی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما (دوره اول) “

فارس

“سرکار خانم امیری” از “دبستان غیرانتفاعی خورشید “

تهران

“جناب آقای ملکی” از “دبستان غیرانتفاعی نسل ماندگار”

تهران

 “جناب آقای قدیر کلانتری” از” دبستان غیرانتفاعی پسرانه بهار “

کرمان 

“سرکار خانم محمدی” از “دبستان غیرانتفاعی عطر نرگس”

گیلان

“سرکار خانم فلاح” از “دبستان غیرانتفاعی ریحانه “

اصفهان

“سرکار خانم بهادران” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه نگاه نو “

برندگان سفر کیش یا مشهد 1402-1401

الیگودرز 

“جناب آقای امیری” از “دبستان غیرانتفاعی معلم “

X