اسامی برندگان جشنواره هدایای مشترکین فعال سرمشق سال تحصیلی 1401-1400

برندگان 20 کارت هدیه 20 میلیون ریالی سال تحصیلی 1401-1400

تالش

“جناب آقای انصاری” از “دبستان غیرانتفاعی فردوسی”

تهران

“جناب آقای حیدری” از “دبستان غیرانتفاعی راه ایمان”

کرج

“سرکار خانم اسدی” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه آزادگان”

بهشهر

“جناب آقای یعقوبی” از “دبستان غیرانتفاعی شایستگان”

اصفهان

“جناب آقای وحید” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه دانشمند”

رامسر

“جناب آقای مقدم” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه تربیت”

اصفهان

“جناب آقای ایمانی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابراهیم (ع)”

اصفهان

“سرکار خانم بازرگان” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه عاطفه – نگاه نو “

اصفهان

“سرکار خانم اسدالهیان” از “دبستان دولتی شهید حاج قاسم سلیمانی (شهید احسانی) “

نیشابور

“سرکار خانم بوژمهرانی” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه گنجینه “

ارومیه

“سرکار خانم پریوش فاطمی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه استاد شهریار”

یزد

“سرکار خانم ملاعباسی” از “دبستان غیرانتفاعی فاطمه الزهرا (س)

تبریز

“سرکار خانم چوبدار” از “دبستان شاهد زهرای اطهر (س)

کرمان

“سرکار خانم مهدوی” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهدوی”

زنجان

“سرکار خانم آقاجانلو” از “دبستان غیرانتفاعی دخترانه سما”

دهلران

“سرکار خانم الله داد” از “دبستان غیرانتفاعی دانشمند کوچک”

فردیس

“سرکار خانم فاضل” از “دبستان غیرانتفاعی درخشان”

یزد

“جناب آقای ناصریان” از “دبستان دولتی معلم”

پارس آباد

“سرکار خانم مویدی” از “پیش دبستانی مهر تابان “

بافق

“سرکار خانم میرغنی زاده” از “دبستان غیرانتفاعی بوستان فضیلت “

برندگان 10 کارت هدیه 10 میلیون ریالی سال تحصیلی 1401-1400

شاهرود

“جناب آقای صدر” از “دبستان غیرانتفاعی گویش “

ملکان

“جناب آقای دادپرنیان” از “دبستان غیرانتفاعی نورشریف “

شیراز

“دبستان غیرانتفاعی پسرانه دانشگاه “

شیراز

“دبستان غیرانتفاعی دخترانه دانشگاه1 “

زنجان

” “دبستان غیرانتفاعی ادیبان فرزانه “

جیرفت

“جناب آقای صباحی” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه عمار”

الیگودرز

“سرکار خانم خانم موسوی” از “دبستان غیرانتفاعی ملیکا”

دماوند

“جناب آقای خیرالهی” از “دبستان غیرانتفاعی بینش”

کرج

“جناب آقای ناجی” از “دبستان غیرانتفاعی معلم”

شادگان

“جناب آقای کاملی” از “دبستان غیرانتفاعی عروج”

برندگان 10 کارت هدیه 5 میلیون ریالی سال تحصیلی 1401-1400

مشهد

“جناب آقای بهشتی” از “دبستان دولتی شهدای پشم بافی طوس”

اسلامشهر

“جناب آقای صالح پور” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه طاها “

مریوان

” “دبستان غیرانتفاعی نویسا “

ساوه

” “دبستان دولتی امام حسین (ع) “

بم

“جناب آقای محمدزاده” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه پیام هدایت”

اندیمشک

“سرکار خانم شریفی” از “دبستان غیرانتفاعی شکوفه های انقلاب”

ماسال

“جناب آقای عبداله زاده” از “دبستان غیرانتفاعی امام حسن مجتبی (ع)”

ساوه

“سرکار خانم خمسه” از “دبستان دولتی فضیلت”

اردبیل

“سرکار خانم صدرایی” از “دبستان غیرانتفاعی گلهای طوبی”

لنگرود

“جناب آقای فراست” از “دبستان غیرانتفاعی امیرکبیر”

بم

“جناب آقای محمدزاده” از “دبستان غیرانتفاعی پسرانه پیام هدایت”

X