شرایط عضویت در باشگاه مشترکین سرمشق

 

مدارس:

احتساب سقف خرید(جمع تمامی فاکتورها پس از کسر تخفیف) 9،500،000 میلیون تومان

در طول سال تحصیلی از یکم تیرماه 1402 تا 31ام خرداد 1403

 

مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک:

احتساب سقف خرید(جمع تمامی فاکتورها پس از کسر تخفیف) 4،500،000 میلیون تومان

در طول سال تحصیلی از یکم تیرماه 1402 تا 31ام خرداد 1403

X